AREÁL ZAHRADY A HŘIŠTĚ

Areál byl vybudován s podporou města Český Těšín pro kvalitnější trávení volného času v místní komunitě.

Žádáme uživatele areálu, aby nepoškozovali jeho zařízení a neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky. Prosíme, udržujte čistotu a nenarušujte veřejný pořádek nadměrným hlukem. Respektujte pokyny provozovatele resp. správců hřiště a návštěvního řádu. Děkujeme.

Provozní doba

od 1. dubna do 31. října v době
8:00 – 18:00

Provozní doba hřiště

Pondělí až pátek 15:00 – 18:00

V tomto čase je možné zapůjčit si míče a sportovní pomůcky. Je zde přítomen správce hřiště, který sportovní pomůcky zapůjčí a nebo vede sportovní aktivity na hřišti.

Sobota a neděle

Vyhrazeno pouze pro
akce KC Mojská.

Čtěte návštěvní řád

Prosím přečtěte si návštěvní řád před vstupem na hřiště. Návštěvní řád naleznete níže a nebo na našich vývěskách v areálu.

AKTIVITY V AREÁLU

V areálu se nachází dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, krytým pískovištěm, domečkem i dětským autobusem. Multifunkční hřiště s umělým povrchem je možné využít na basketbal, florbal, malou kopanou i volejbal. Součástí je i venkovní stůl pro ping pong a workout sestava se třemi hrazdami a bradly. Návštěvníci mohou relaxovat na lavičkách rozmístěných po areálu i na kryté terase. K dispozici je i knihobudka, kde si můžete knihu vzít a nebo přinést svou vlastní. Příležitostně je možné občerstvit se v naší kavárně, která zatím funguje při speciálních akcích Komunitního centra.

Na hřišti je možné sportovat samostatně a nebo se připojit do aktivit, které vede správce hřiště. Tyto aktivity jsou organizované mezi 15 – 18h. V této době je také k dispozici WC v budově KCM.

NÁVŠTEVNÍ ŘÁD


Návštěvní řád

1) Děti mladší šesti let musí být doprovázeny dospělou osobou a nesmí být ponechány bez dozoru.

2) Návštěvník smí herní prvky využívat v rámci věkového limitu, pro který jsou určeny.

3) Přednost mají akce organizované KC Mokská viz informační tabule nebo plakáty, během nich dbejte pokynu vedoucích klubů a organizátorů.

4) Mimo akce KC Mojská, nenese KCM zodpovědnost za úraz.

V areálu zahrady je zakázáno:

Vstupovat do areálu mimo určenou návštěvní dobu, vodit psy a jiná zvířata, poškozovat zeleň a technický mobiliář, vstupovat na hřiště v zablácené nebo nevhodné obuvi (s hroty), vstupovat na terasu mimo organizované akce, jezdit po trávě a hřišti na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, volně odhazovat odpadky a jinak znečišťovat plochu, používat otevřený oheň a pyrotechniku, kouřit a užívat omamné látky, manipulovat se zbraněmi či předměty a látkami ohrožujícími zdraví.

Vlastník:
Slezská 874, 737 01 Český Těšín, info@kstesin.cz

Provozovatel:
Komunitní centrum Mojská, o.s. tel. 552 321 102 nebo info@kcmojska.cz 

Provozovatel hřiště zodpovídá za údržbu a odstraňování závad. Neručí za následky nesprávného užívání zařízení hřiště a neodpovídá za bezpečnost návštěvníku hřiště. V případe vzniku škody nebo závady na herních prvcích a zařízení areálu kontaktujte provozovatele areálu. Škodu hradí ten, kdo ji způsobil.