KLUB PRO SENIORY

KDE? KC Mojská, Slezská 874, Český Těšín

HARMONOGRAM

AKTIVITAKDYČAS
Dámský klubpondělí13:00 -15:00
Třinecké železárnyúterý10:00 – 12:00
Němci Těšínského Slezskaúterý (první v měsíci)13:00 – 15:00
9. květen Stonavaúterý (druhé v měsíci)15:00 -17:00
Těšíňácistředa15:00 – 17:00

Ve spolupráci s Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně a městem Český Těšín probíhají od 1. 9. 2021 v prostorách KCM kluby seniorů.


Po slavnostním otevření za přítomnosti vedení KCM, Křesťanského sboru, města i samotných seniorů, se tady pravidelně scházejí členové Dámského klubu, klubu Třinecké železárny, klubu Těšíňáci,
9. květen – Stonava a Němců Těšínského Slezska.

Součástí programů jsou besedy, setkávání řídících výborů i všech členů. Těšíme se, že senioři tady našli bezbariérové, dobře dostupné a bezpečné místo pro svá setkání. Cílem není pouze poskytnutí místa, ale budování a rozvíjení vzájemných vztahů, propojení generací, sdílení zkušeností a životních poznatků, které může tato věková kategorie předat dětem i mladým.

Vítáni jsou všichni senioři, kteří chtějí smysluplně vyplnit svůj volný čas – v rozhovorech u kávy a čaje, případně se zapojit do pomoci s aktivitami komunitního centra, jako je bazar, brigády, kavárna nebo Martin na bílém koni.

Jsme rádi, že oblast našeho působení, kterou je skupina děti – mládež – rodina, se rozrostla i o tuto věkovou kategorii.

Mgr. Zuzana Kaczmarczyková
koordinátor klubu

Kontakt:
izuz@volny.cz, 776 77461