PŘÍHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

Pokud byste se chtěli stát členy a souhlasíte se stanovami, můžete vyplnit Přihlášku, vytisknout a doručit na adresu KC MOJSKÁ nebo předat osobně.