Úvod

Když jsme v roce 2006 začali organizovat prázdninový týden pod stany pro děti a mládež sídliště Na Mojském, netušili jsme, že zde jednou vyroste centrum pro celoroční práci. Díky stovkám hodin dobrovolnické práce, investicím Křesťanského sboru a podpoře města Český Těšín se to stalo realitou. Komunitní centrum Mojská o.s. DEN pořádá od února 2010 pravidelné kluby i jednorázové akce pro veřejnost. Nejrozsáhlejší z nich je každoročně organizovaný letní příměstský tábor na hřišti ZŠ Slezská, známý spíše pod názvem STAN. Zde jsou střípky z historie.

2005-2006

Dobrovolníci v KCM jsou převážně křesťané z Křesťanského sboru v Českém Těšíně. Prvním podnětem ke komunitní práci na sídlišti Mojská byl křesťanský festival NaMax, pořádaný ve spolupráci s místními evangelikálními církvemi, který se uskutečnil v září 2005, kde jsme měli na starost právě sídliště „Na Mojském“ a vznikly zde první kontakty s místní komunitou, převážně dětmi a mládeží. Od školního roku 2005/2006 jsme pořádali 1x týdně sportovní hry v tělocvičně ZŠ Slezská. V létě 2006 dobrovolníci z Křesťanského sboru v Českém Těšíně uspořádali již samostatně, za pomocí křesťanů z Irska (Gospel Literature Outreach) letní příměstský tábor podobný NaMaxu, kdy se centrem setkávání stala čajovna ve stanu. Od té doby se stal příměstský tábor tradicí.

2007-2009

Na něj navázal v dalších dvou letech (školní rok 2007-2008 a2008-2009) klub pro děti a mládež v pronajatých prostorách třídy ZŠ Slezská a rovněž pokračoval sportovní klub v tělocvičně. Postupně vzrůstal počet návštěvníků ze sídliště. Součástí programu pro mládež byly Exit kluby, kde vznikal prostor k neformálnímu předávání biblické zvěsti pro praktický život mladých lidí. Součástí klubů byly také různé hry a soutěže. Na konci roku 2007 oficiálně vzniklo Komunitní centrum Mojská.

V roce 2008 jsme od města Český Těšín získali chátrající a nevyužívanou budovu bývalých jeslí, kterou jsme za převážně vlastní náklady, ale i za přispění dotace z města a státního rozpočtu, opravili a získali tak vyhovující prostory pro činnost Komunitního centra. Rozsáhlá rekonstrukce a dostavba trvala necelé dva roky a od února 2010 začala pravidelná činnost KCM v nových prostorách. I přes náročné období rekonstrukce, kdy byl provoz klubů na zhruba jeden rok silně omezen, jsme pokračovali v pořádání příměstského tábora (vždy na konci srpna v letech 2006 až dosud pod názvem Týden her, zábavy a naděje, nebo zkráceně a častěji užívaným pojmem „Stan“).

2010-2012

Od února 2010 do června téhož roku běžel free klub, kde se hrál především ping-pong. V létě 2010 jsme uspořádali poslední letní příměstský tábor na hřišti ZŠ Slezská. Ve školním roce 2010/2011 zahájil svou činnost klub Royal Rangers, zaměřený především na přírodu a táboření, klub pro dívky Pretty Ladies, Street Dance, Latinskoamerické tance, Florbal, Alfa kurzy (studium Bible) a Exit 316. Již od vzniku KCM probíhají také kurzy angličtiny pro několik úrovní pokročilosti. V roce 2010/2011 fungoval pravidelně každých 14 dní klub pro maminky s dětmi Mimi A MY, letos pořádá jen nárazové akce. V roce 2011 bylo do provozu uvedeno venkovní hřiště a v létě téhož roku dokončena venkovní úprava zahrady, což velmi přispělo ke zvýšenému zájmu místní komunity o nabízený program Komunitního centra Mojská. Od školního  roku 2010/2011 máme k dispozici také dobrovolníky z programu EDS (Evropská dobrovolnická služba) koordinovaném Slezskou diakonií , kteří zde působí vždy jeden školní rok a významně tak pomáhají v personálním zajištění jednotlivých klubů. Od léta 2011 se zájem dětí a mládeže podstatně zvýšil (přibližně 4x). Ve školním roce  2011/2012 vznikl nově klub pro dívky, Klub kondičního cvičení a taneční klub Romské tance, pravidelně tak funguje v tomto školním roce sedm klubů, ve kterých pracuje přibližně 15 – 20 dobrovolníků

2013-2015

V létě 2013 proběhl již 8. ročník příměstského tábora pod názvem STAN. Podrobnou reportáž si můžete přečíst na našich stránkách. Počet stálých klientů, kteří pravidelně navštěvují kluby se pohybuje okolo 15 – 20. Na speciální akce, např. bazárek dětského oblečení však chodí desítky návštěvníků. Od nového roku 2014 jsme přistoupili k restrukturalizaci klubů a ustálení dobrovolníků na přibližně 10, kteří se ve spolupráci se 2 zahraničními dobrovolníky (z Ukrajiny a Německa) věnují každý všední den 2 hodiny především dětem v klubu, který probíhá od 15 do 17 hodin. Jeho součástí jsou hry, sportovní činnost (např. stolní fotbálek, posilovna), výtvarné či taneční aktivity. Dle zájmu jsme schopni zajistit i doučování.

Z NEJNOVĚJŠÍ HISTORIE

Aktuální informace naleznete v jednotlivých výročních zprávách.