AREÁL ZAHRADY A HŘIŠTĚ

Areál byl vybudován s podporou města Český Těšín pro kvalitnější trávení volného času v místní komunitě.

Žádáme uživatele areálu, aby nepoškozovali jeho zařízení a neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky. Prosíme, udržujte čistotu a nenarušujte veřejný pořádek nadměrným hlukem. Respektujte pokyny provozovatele resp. správců hřiště a návštěvního řádu. Děkujeme.

Provozní doba

od 1. dubna do 31. října v době
8:00 – 18:00

Provozní doba hřiště

Pondělí až pátek 13:00 – 17:00

Sobota a neděle

Vyhrazeno pouze pro
akce KC Mojská.

Čtěte návštěvní řád

Prosím přečtěte si návštěvní řád před vstupem na hřiště.

NÁVŠTEVNÍ ŘÁD


Návštěvní řád

1) Děti mladší šesti let musí být doprovázeny dospělou osobou a nesmí být ponechány bez dozoru.

2) Návštěvník smí herní prvky využívat v rámci věkového limitu, pro který jsou určeny.

3) Přednost mají akce organizované KC Mokská viz informační tabule nebo plakáty, během nich dbejte pokynu vedoucích klubů a organizátorů.

4) Mimo akce KC Mojská, nenese KCM zodpovědnost za úraz.

V areálu zahrady je zakázáno:

Vstupovat do areálu mimo určenou návštěvní dobu, vodit psy a jiná zvířata, poškozovat zeleň a technický mobiliář, vstupovat na hřiště v zablácené nebo nevhodné obuvi (s hroty), vstupovat na terasu mimo organizované akce, jezdit po trávě a hřišti na kole, kolečkových bruslích a skateboardu, volně odhazovat odpadky a jinak znečišťovat plochu, používat otevřený oheň a pyrotechniku, kouřit a užívat omamné látky, manipulovat se zbraněmi či předměty a látkami ohrožujícími zdraví.

Vlastník:
Slezská 874, 737 01 Český Těšín, info@kstesin.cz

Provozovatel:
Komunitní centrum Mojská, o.s. tel. 552 321 102 nebo info@kcmojska.cz 

Provozovatel hřiště zodpovídá za údržbu a odstraňování závad. Neručí za následky nesprávného užívání zařízení hřiště a neodpovídá za bezpečnost návštěvníku hřiště. V případe vzniku škody nebo závady na herních prvcích a zařízení areálu kontaktujte provozovatele areálu. Škodu hradí ten, kdo ji způsobil.