PF 2023

Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu pro vašeho Otce v nebesích.
Matouš 5,16 

Podobné příspěvky